Shopping Cart

Thành Tiền 0Vnđ
Tổng Tiền 0Vnđ

Bảng giá

Bảng giá tạm thời tháng 12/ 2021:


 Iphone :
Iphone 5se 64gb 2t3
Iphone 6  16gb 2tr2
Iphone 6s 32gb 97% 2t600
Iphone 6s 32gb 99% 2t900
Iphone 6s 64gb 3t2
Iphone 6plus 16gb 3t300
6splus  16gb 3t500, 32gb 3t700
6splus 64gb 3t900
6splus 128gb 4t200
7g 32gb  3t800
7plus  32gb 5t200 99%
7plus 128gb 5t900 99% 
8p 64gb 6t900
Iphone xsm đen 64gb 10t900
Iphone xsm trắng 64gb 10t900
Iphone xsm  vàng 64gb 11t500
Iphone xsm 256gb đen, trắng 11t900, vàng 12t600
Iphone 11 64gb 11t800 - 10t900_11t600
Iphone 11 128gb 99% 11t900_12t600
Iphone 11pro 64gb 13t300_13t900

iphone 11pro 256gb. 14t600
Iphone 11promax 64gb 15t800_16t600
Iphone 11Pro Max 256gb 99%16t900_17t500
12pro 128gb 99% 19t800
12promax 128gb 99% 23t900
256gb 25t600

Iphone 13 128gb new 100% rose 21t600
Iphone 13promax  128gb new 100% 29t800
MacBook air M1 2021  new 100% ram8/256gb 25t800
Ram 8/512gb 29t900

Chú Khánh đã mua sản phẩm

iPhone X Quốc tế 64GB Cũ LikeNew